14 Days of Journey/C7 By your side
+ Add to Library
14 Days of Journey/C7 By your side
+ Add to Library

C7 By your side

[CIOS’ POINT OF VIEW]

Nang matapos ang pagre-review namin ng adviser ko ay nag-ayos na ako ng bag. Binati niya ako dahil madali raw akong turuan at matataas din ang aking nakukuhang marka. “Isa lamang ang problema sa iyo, Montereal.”

Kunot ang noo’ng ibinaba ko ang aking bag at umupong muli sa kaniyang harapan. “Ano po iyon, Ma’am?” tanong ko

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 26 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height