Alpha and the bitch/C17 Chapter 17
+ Add to Library
Alpha and the bitch/C17 Chapter 17
+ Add to Library

C17 Chapter 17

Kunti na lang at mapipikon na ako kay Vander. He's been nagging me through out the day. Mayat maya niya akong puntahan at panoorin sa pag tatrabaho.

I started working. Dahil wala akong magagawa I've decided to try.

Pabagsak kong inilagay ang bundok ng papeles sa mesa niya dahil sa mga tingin niyang nakakainis.

"Quit staring or I'll snap those eyeballs of yours Vander

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 5 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height