+ Add to Library
+ Add to Library

C7 BOLCT-7

BOLCT-7

MARINEL

MATAPOS ang ilang minuto ay natapos rin ako. Bigla namang lumitaw si Veronica sa harapan ko at para na itong maiiyak sa isang tapik lang.

"Huwag mo akong artehan diyan," iritado ko pang sabi. Naiinis ako e!

"Wa! Nel, sorry na. Alam ko, mali ako."

Inirapan ko lang siya at itinuon ang atensiyon ko sa paglalagay ng babaonin ko. Napahikbi naman siya.

"Nel... Sorry na..

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 15 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height