+ Add to Library
+ Add to Library

C8 BOLCT-8

BOLCT-8

CALVIN ENZO

"BUSY sa kakaayos a!" biglaang bungad sa akin ni Andy.

Isinuot ko na 'yong t-shirt ko.

"May lakad kami," sagot ko habang panay na inaayos ang pagkakabit ng sintas ng rubber shoes ko.

"Astig! Si Ms. Universe ba?" nakangisi niya pang tanong sa akin. Napakunot-noo ako.

"Not her, it's Moana," pagtatama ko.

Napanguso naman siya at umupo sa kama ko

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 19 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height