+ Add to Library
+ Add to Library

C31 Plan

Humahangos na pumasok sa loob ng silid si Licorice at lumapit sakin. Tinitigan ko ito sa pagpapakalma ng sarili niya.

“What? Pakalmahin mo muna sarili mo bago ka magsalita.” At hinintay siya para kumalma.

“Well, the tracker didn’t move yesterday. I hacked the CCTV last night and there’s this suspicious guy that I spotted

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 17 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height