C3 Kabanata 3

Sa nangyaring kahihiyan, wala na siyang mukhang iha-harap kay Azael. Galit din siya rito kaya iniwasan niya ito at pambihira na rin niyang makita ang kapatid. Halos hindi na nga niya nakita simula nang insidenteng nangyari sa kwarto niya pero nakadagdag tampo at inis iyon sa inosente niyang puso. Bwesit talaga ang kapatid niya!

“Hey, Amara baby!”

Napalingon siya. Alam niyang si Theon ang tumawag. Kasama nito si Herrence na seryuso lagi ang mukha. Himala na siguro kung makikita niya itong ngumiti but gosh, ang dalawang crush niya! Biglang naghugis puso ang mga mata niya habang nakatingin sa mga ito. Ang swerte naman niya! Umuulan yata ng puso. Lihim siyang napahagikhik.

“Yeah?” umarte siyang casual sa harap ng mga ito. Dapat chill lang siya kunwari.

“Gusto mo sumama?” Si Theon na nakangisi. Minsan nakakatakot din ang ngisi nito, parang asong ulol.

Tumingin siya sa wristwatch na suot. Maaga pa naman at isa pa, si Theon at Herrence ang kaniyang kasama. Mabilis siyang tumango at pumayag. Nagkibit lang ng balikat si Herrence na ngayon lang niya napansing may bitbit na isang bugkos ng rosas habang chocolates naman kay Theon sa isang kamay. Nanlaki ang kaniyang mata at nagdududang napatingin sa mga ito.

“Omo! May relasyon kayo?!” parang tangang bulalas niya.

Isang malakas na kutong ang kaniyang nakuha kay Theon. “Baklang twuuu!” pabirong irap sa kaniya ng lalaki, “Mag-pinsan kami. Baliw ka.”

Natawa naman siya ng malakas sa inakto ni Theon. Bagay na bagay nito maging bakla saka biro lang niya iyon. Of course, alam niyang magkadugo ang mga ito kaya nga pareho niya itong crush. Maliban sa ang gagwapo, ang gaganda pa ng mga mata. Hindi tulad ng kuya Azael niyang sobrang dugyot. Napaismid siya nang maalala ang lalaki.

Mabilis siyang inakbayan ni Theon nang papunta na sila sa kotse na pag-aari nito sa parking lot. Buti talaga at nagpasiya siyang mag-window shopping at manood ng sine. Sinuwerte siya at nakita niya ang dalawang gwapong crush niya. Sarap i-take home.

May sariling sasakyan si Herrence kaya sa kotse siya ni Theon sumakay. Ang awkward kasi sumakay kasama kay Her-rence, parang laging pasan nito ang mundo at hindi ito umiimik maliban na lang kapag kausap nito ang pinsan nilang si Cuhen at kuya niyang si Azael.

“Saan nga pala tayo pupunta? Huwag mong sabihin na itatanan mo ako ah, hindi pa ako ready!”

Malakas na napahalakhak si Theon. Halos masamid-samid ito sa kakatawa. Namula naman ang kaniyang buong mukha. May mali ba sa kaniyang sinabi? Malay ba niya at itatanan talaga siya nito.

“Ang lakas talaga ng pang-amoy mo, Amara baby. Paano mo nalaman na itatanan na kita?”

Nanlaki ang kaniyang mata sa sinabi nito, “Talaga? Pero hindi pa pwede, Theon! Gusto ko pa magtapos ng senior high at magagalit si Mommy niyan, baka pwede pag tapos na ako.” sabay hagikhik niya.

Mas lalong bumunghalit ito ng tawa. “Ewan ko sa`yo, Amara. Baka tutuhanin ko talagang itanan ka.”

“Ha?”

“Wala. Baliw ka kasi!” natatawa pa rin ito.

Hindi na siya umimik at hinarap ang kaniyang cellphone. Umabot rin ng isang oras ang kanilang byahe dahil sa light traffic. Napansin niyang nasa Fobres Park sila. Naunang bumaba si Herrence sa unahan habang bitbit nito ang flower boquet sa isang kamay. Hindi niya na hinintay na pagbuksan siya ni Theon, deritso na siyang lumabas at napaikot ang kaniyang tingin sa paligid. Isang modern mansiyon ang kaniyang nakita at nagustuhan niya ang desinyo.

“Sinong may-ari nito?”

“Bakit, bibilhin mo?” Si Herrence.

Napanguso siya sa naging sagot na iyon ng lalaki. Kung hindi lang niya ito crush, naku lang! Baka inaway niya na ito. Buti na lang at mababait siya sa mga crushes niya.

Naka-akbay sa kaniya si Theon nang pumasok na sila sa loob ng kabahayan. Nagulat siya nang makitang kompleto ang mga ito. Ando’n ang pinsan niyang si Cuhen at girlfriend nitong si Florae na isang Doctor at dalawang babae hindi niya kilala ang pangalan pero aaminin niyang ang gaganda ng mga ito na parang modelo. Sa gitna ng round table ay nakahanda ang mga pulutan at junkfoods. Kulang na lang ay beer at kompleto na.

“Where’s that fucker, Azael?” agad na tanong ni Herrence.

Napakurap-kurap siya nang marinig ang pangalan ng kaniyang kapatid. Ibig sabihin, andito rin ito? Makikita niya ang asungot na bwesit na kuya niya?

“Preparing our drinks,” kiming sagot ni Cuhen, “Hey Amara sweety, good thing you’re here.” Ngumiti ito.

Bigla naman siyang kinilabutan sa ngiting iyon na kaniyang pinsan. Hindi siya sanay na ngumiti ito sa kaniya dahil para rin itong si Herrence. Ngiti na lang ang kaniyang tugon at nag-hi lang siya sa mga ibang panauhing nando’n. Naka-akbay pa rin sa kaniya si Theon nang lumabas galing sa kung saan ang kaniyang kuya at may bitbit na dalawang bucket ng San Mig light.

“Drinks are ready—” Natigil ang anuman sasabihin nito nang tumama ang mata nito sa kaniya. Bahagya itong nagulat nang makita siya mostly sa kamay ni Theon na naka-akbay sa kaniya habang nakangisi ang huli na parang pag-aari siya nito.

“Ito na ‘yong flowers na pinasuyo mo.” Binato ni Herrence ang bulaklak kay Azael.

“Akin ba ‘to?” Bigla naman tumayo ang isang babae na hanggang balikat ang haba ng kulay blonde na buhok. Slim ito at mukhang manika kung titingnan. Manikang si Annabelle. Deritso nitong nilapitan si Azael at binawi ang hawak na bulaklak.

Nag-ikot siya ng mata at napaismid. Hindi ba ito nabig-yan ng bulaklak dati? Gusto niyang itanong iyon pero nanahimik na lang siya.

“Thank you, babe.”

Lihim na napakunot ang kaniyang noo nang yumakap ito at humalik sa labi ng kuya niya. Nagkukot ang kaniyang kalooban sa nakita. Ang landi! Pinilit niyang inalala ang pamilyar na mukha ng babae. Napataas ang kaniyang kilay nang maalala niya na, ito ‘yong babae na kasama nito sa restaurant. Ang babaeng naging dahilan kung bakit walang Azael na sumulpot sa birthday niya at kung bakit wala na itong panahon sa kaniya na kapatid niya. Ito ‘yong babae na sinasabi nito na papakasalan nito kapag ready na. Bakit hindi niya gusto ang ideyang iyon?! Hindi bagay ang mga ito at mukhang tingin niya, kagwapuhan lang ang habol nito sa kapatid niya.

“Who brought my sister here?” walang emosyong tanong nito na sa kaniya nakatutuk ang mata. Hindi man lang nito pinansin ang babaeng parang tuko nang kumapit dito.

“Me!” Si Theon na nakangisi pa sabay taas ng kamay sa ere.

“Fuck you.”

“Thank you.”

“Tama na ‘yan.” Si Cuhen na inagaw ang boteng hawak ni Azael at walang sabing binuksan iyon. “Para sa bagong bili mong mansiyon at bagong babae...”

Sa kapatid pala niya ang mansiyon na ito? Not bad. Para siguro ito sa babaeng papakasalan nito kaya bumili na nang sariling mansiyon. Napaikot siya ng eyeball at kinalabit si Theon na umupo na sila dahil sila na lang yata ang nakatayo.

“Amara is only 17. The fuck, hindi pwedeng uminom ang kapatid ko! You shouldn’t have brought her here, idiot,” parang kulog na saad ng magaling niyang kapatid.

“Stop being protective! Pwede kong gawin ang gusto ko,” inirapan niya ito pero nang sumulyap siya kay Theon, ngumiti siya ng matamis. Ewan kung bakit ginawa niya iyon sa harap ng mga ito. Trip niya lang. Cute siya, eh.

“Hayaan natin ang kapatid mo, Amara baby,” Kumindat sa kaniya si Theon at hinila na siya nito paupo sa sofa katabi si Herrence.

Great! Katabi niya pareho ang kaniyang dalawang crush. This is it! Mabilis niyang kinuha ang cellphone sabay sabing `cheese’ sa gitna ng mga ito. Nag-request pa si Theon na groupie daw, lahat nakangiti maliban kay Azael na pinagsakluban ng buong mundo ang mukha at hindi yata maipinta. Mamaya lalag-yan niya ng ekis ang mukha ng bruhang girlfriend ng kuya niya!

Nagsimula na silang mag-inuman. Sa sobrang inis niya da-hil sa kapit-tukong girlfriend ng kaniyang kuya, nilagok niya agad ang boteng may laman na alak. Napapikit siya sa pait. First time niyang uminom at totoong mapait nga talaga! Parang naduduwal siya pero ayaw naman niyang mapahiya kaya nilunok niya iyon na hindi maipinta ang mukha.

“Lit’l sissy, take it easy at baka malasing ka agad,” maar-teng saad ng girlfriend nitong pinangalanan niya sa isip na si Annabelle.

“Sisiw lang ito ‘no!” Ngumisi siya.

“Sweety...” Si Cuhen.

“Kuya, kaya ko ‘to. Ako pa!” nag-thumbs up pa siya sa mga ito na tinawanan ng lahat maliban sa KJ niyang kapatid.

Sandaling umalis sa kaniyang tabi si Theon at nagpa-tugtog ng mga bagong kanta sa stereo. Malakas iyon kaya napapa-indak silang mga kababaihan at kasali siya ro’n. Nag-hugis puso ang kaniyang mata nang marinig na kumanta ang binata nang papalapit sa kaniya.

Now playing... Comethru by Jeremy Zuckers

Napangiti siya ng sobrang tamis nang umapila sa ere ang chorus. Ah, she love it! Hindi niya napansin na ilang sunod-sunod na lagok ang ginawa ni Azael habang nakatingin sa malayo.

Nag-enjoy siya nang mga sandaling iyon. Akmang kukuha siya ng panibagong bote nang mabilis pa sa alas-kwatrong pinigilan ng kapatid niya ang kaniyang kamay. Tinaasan niya ito ng kilay at wala siyang pakialam sa galit na nakikita niya sa mata nito.

“Come on babe, let your sissy enjoy the night. She’s malaki na.”

Lihim na tumaas ang sulok ng kaniyang labi. Gusto sana niyang gayahin ang maarteng boses nito at irapan pero mas gusto niyang mapasakaniya ang hawak na bote na pinigilan ni Azael.

“Put it down Mara,” puno ng babala ang boses nito.

Ngumisi siya at sinunod ang gusto nito. Binaba niya ang bote pero mabilis na kumuha ang kaniyang kaliwang kamay na hindi nito napigilan. Tawang-tawa siyang bumalik ng upo habang hawak ang inumin. Agad niyang tinungga iyon at naramdaman niya ulit ang mapait na lasa pero unti-unti niya ng nagustu-han. Malanding pinisil naman ni Theon ang kaniyang pisngi at hagikhik ang kaniyang naging tugon.

“Fuck it, Theon!” asik ni Azael.

Tumawa lang sila ni Theon pati. Ramdam niyang umikot na ang kaniyang paningin kaya nag-excuse siya sa mga ito na pu-punta ng bathroom. Deritso lang siyang tumayo at hinayaan ang kaniyang instinct na ituro kung saan ang bathroom sa bahay na iyon.

Naghilamos siya nang matapos siyang gumamit ng banyo pero hindi sapat ang tubig para mawala ang hilo na nararamdaman niya. God! Ito na ba ‘yong tipsy na sinasabi nila? Napahagikhik siya habang pinagmamasdan ang kaniyang magandang mukha sa malaking salamin na nakasabit sa dingding.

Tiningnan niya ng maiigi ang sarili at pati ang kurba ng kaniyang katawan. Maganda naman pala siya, eh. Bakit ang nakuhang girlfriend ng kapatid niya ay— ewan. Mahirap i-explain lalo na ‘pag sa haunted museum galing.

Ang landi pa ng nakuha nitong babae. Ito ba ang papa-kasalan ng walang hiyang kapatid niya? Well, ngayon pa lang sinasabi niya, hindi siya dadalo sa kasal nito tulad nang hindi nito pagsipot sa araw ng birthday niya. Isa lang ang nasisigurado ni Amara, hindi niya gusto ang girlfriend ni Azael. Ito na siguro ‘yong panahon na sasagutin niya si Theon at Herrence. Natawa siya sa kalokohang naisip.

“Okay lang, gwapo naman si Theon, eh. Sasagutin ko na nga siya!” parang tangang kausap niya sa sarili kahit ang totoo hindi naman nanliligaw sa kaniya ang binata.

“So nanliligaw pala sa`yo ang gagong iyon?”

Imbes na magulat sa presinsya ni Azael na ngayon ay nasa dambana ng pintuan nakatayo at walang ka-emosyon ang mukha, hagikhik ang kaniyang tugon. Teka, paano ba ito nakapasok? Ah, nga pala nakalimutan niyang isara ang pintuan.

“Hi! Gagamit ka rin ng banyo? Later na. Kinakausap ko pa sarili ko, eh.”

“Lasing ka na Mara.”

“Hindi, ah!” mabilis niyang tanggi na sinulyapan pa ang mukha sa malaking salamin ng malaking banyong iyon. Namu-mula na ang magkabila niyang pisngi at halatang namumungay na ang kaniyang mata.

“Ihahatid na kita sa bahay,” madilim na saad nito pero hindi niya binigyan ng atensyon.

“Ayuko nga. Gusto ko si Theon my baby o kaya si hubby Herrence ko!” Malakas niyang tanggi at nagpasyang lagpasan itong nakaharang sa pintuan. Pero hindi siya nakalabas nang hilain nito pabalik ang kaniyang braso ng mariin.

“What did you say?”

“Theon my baby...”

“Fuck, Amara! Lasing ka na.”

Sinimangutan lang niya ang sariling kapatid at lakas noong binawi ang braso na hawak nito.

“Siguro naman pwede na akong mag-boyfriend, ‘di ba?” Humagikhik ulit siya at tuluyan bumalik sa tabi ni Theon. Kumakanta pa rin ang lalaki at lahat nagkakasiyahan na.

‘Yong isang babae ay nasa hita na ni Herrence at nakakandong. Ang pinsan niyang si Cuhen at Florae ay nag-lam-bingan lang na parang nasa luneta park na magjowa. Walang alinlangan umupo siya at kumuha ulit ng panibagong maiinom. Agad niyang tinungga iyon na parang tubig. Ang sarap! Parang nakalaya siya sandali kahit hindi naman siya nakakulong. Ganito pala kasaya kapag kaya mo gawin lahat ng gusto mo pero hindi pwede dahil sa asungot niyang kuya.

“Babe,” rinig niyang malanding tawag ng babae kay Azael na sumunod pala sa kaniya pabalik.

Beyb nye-nyeh! Nag-ikot siya ng mata.

“Hmm?”

Ayaw niyang makinig pero ang talas yata ng kaniyang pandinig at mula sa kaniyang peripheral vision, lumapit ang babae rito at kumandong sabay yakap. Nasusuka siya. Ang bastos naman nito! Nandiri siya nang maghalikan ang mga ito. Parang gusto niyang sumigaw sa mga puntong iyon! May bata at inosenteng nilalang sa mga harap ng mga ito pero wala man lang itong pakialam?! Nakakataas dugo. Wait, check niya muna BP niya at baka totoong tumaas nga.

Pabagsak niyang nilapag ang pangatlong bote saka siya dumampot ng panibago. Pang-apat niya na at mukhang matu-tuluyan na siya nito. Pwede na siyang tumawid sa 2nd floor ng langit.

“Hey Amara baby, hindi ‘yan tubig.” natatawang saad ni Theon.

“Alam ko!” Humalakhak siya at namumula ang pisnging tinampal ang balikat nito. Lasing na nga siya at kailangan niya ng umuwi bago pa siya makapag-isip na awayin ang walang kwenta niyang kuya na mas inuna pa ang kalandian nito. Hinila niya ang kwelyo ni Theon at marahan bumulong sa teynga nito na alam niyang imposibleng marinig dahil malakas ang music. “Ihatid mo na ako. Ayuko matulog sa bahay na ito kahit kapatid ko pa may ari.”

Ilang segundo muna ang nagdaan bago nakuha nito ang ibig niyang sabihin. Napatango-tango ito at tumayo na siya. Nagpaalam siya ng maayos sa kabila ng kaniyang mundong umiikot, na uuwi na siya at si Theon maghahatid.

Sa kalasingan niya, sinabi niyang itatanan na siya ng binata na nauwi sa tawanan ng nga ito pero hindi ang kaniyang kuya. Natulak nito ng deritso ang kawawang girlfriend sa sahig at gulat na gulat.

Nasa labas na sila ng mansiyon at nakaakay sa kaniya ang lalaki para hindi siya mabuwal nang maramdaman niyang uma-ngat ang kaniyang katawan sa ere. Napapikit siya, binuhat ba siya ni Theon? Ang gentleman talaga ng pokpok! Dahil sa kalasingan at wala na sa hwesyo, kumapit siya sa leeg ng binata at siniksik ang sarili sa dibdib nito.

Napangiti siya nang maamoy ang mabangong amoy nito. Lalaking lalaki at hindi masakit sa ilong. Nakakainlove! Kinikilig siya sa isipin iyon lalo na’t kaamoy nito ang pabangong gamit ni Azael. Mas lalo niyang siniksik ang sarili rito at inamoy amoy ang leeg.

“Ang bango mo. Gusto tuloy kitang halikan,” bumungisngis siya. Nakuha pa niyang kurutin ang pisngi nito.

Narinig niya ang malakas na pagbuntunghinga ng lalaki at nagsimula ng humakbang. Naramdaman ni Amara na dahan-dahang nilagay siya nito sa passenger seat at nilagyan ng seat belt. May pag-iingat bawat galaw ng kamay nito at hinaplos ang kaniyang pisngi. Nakapikit siya pero gising pa ang lasing niyang diwa. Sana forever siya nitong haplusin sa pisngi. Nakaka-relax kasi.

“Sleep well my princess,” mahinang usal nito nang pumasok na ito sa driver seat. Muling humaplos ang kamay nito sa kaniyang pisngi na ikinangiti ni Amara.

Wala sa katinuang hinawakan niya ang kamay ni Theon. “Kiss me.”

“Amara!”

Hindi niya na hinintay ang sasabihin nito, agad niyang hinila ang kwelyo ng binata at walang sabing hinalikan ito ng mariin sa labi. Dahil na rin siguro sa napapanood na mga tele-serye, natuto siya kung paano humalik. Niyakap niya ang braso sa leeg ng binata at walang balak na pakawalan ang labi nito. God! Gusto niyang kiligin sa malambot na labi nito. Narinig niyang huminga ito ng malalim pero ilang segundo lang ay gumanti ito ng halik sa kaniya.

Nagpalitan sila ng masarap na halik at nag-iinit na ang kaniyang buong katawan. Ganito pala iyon? First time niyang makipaghalikan at lasing pa talaga siya. Hindi niya alam kung ano ang sumunod. May sariling isip ang kaniyang kamay na humaplos sa dibdib nito at mas lalong lumalim ang halik nila. Ah, Theon is really a good kisser at ang sarap pa! Naramdaman niyang dinama nito ang kaniyang dibdib at marahan humaplos doon. Napaungol siya.

“Oh Theon!”

Sa binanggit niya, bigla itong natigilan at napamura ng malakas. Agad itong dumistansya. “Fuck that man. Fuck! Fuck!”

Gusto niyang magmulat ng mata at tingnan kung anong nangyari pero tuluyan na siyang hinila ng kaniyang diwa.

Report
Share
Comments
|
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height