C8 Kabanata 8

Hindi makapag-concentrate si Amara nang araw na iyon sa klase. Siya na yata ang bobo na malakas ang apog na hindi makinig.

“Ms. Legrand!”

“Ay buteking panot!” Napaigtad siya sa kinauupuan. Tawanan ang buong klase. Napaismid siya. Saan ba kasi ang utak niya naglalakbay?

“Kung wala kang balak makinig, bukas ang pintuan. Pwede ka ng lumabas.”

Napayuko siya at humingi ng pasensya

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 19 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height