C19 REAPER

"WHO'S WITH YOU?"

"Bob," walang anumang sagot ni Adrielle kay Reaper. Tinawagan niya ito kagabi para sabihing ihanda nito ang ilang mga kailangan niya dahil luluwas siya ng Manila. Nang malaman nito iyon ay kaagad nitong sinabi na magkita sila.

Nagsalubong naman ang mga kilay ni Reaper. "Why is he with you?" bakas ang pagka-disgusto sa tinig tanong niya kay Adrielle

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 24 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height