C5 SAVE HER

Nang dumating sina Adrielle sa lugar ay kaagad silang naghiwa-hiwalay ng dalawa niyang kapatid. It was an old and abandoned steel mill, owened by one of their business associates.

Inayos ni Adrielle ang suot na earpiece sa kanyang tainga bago mabilis na tumakbo sa isang bahagi ng malawak na solar. May mga nadaanan siyang lumang sasakyan na kinakalawang na. Ginawa na rin kasi iyong tambakan ng may-ari kaya bukod sa mga nakakalat na bakal ay mayroon ding iilang container van na hindi ginagamit kaya iniwan at pinabayaan na lang din doon. Pagliko niya sa isang bahagi ay mayroong dalawang armadong lalaki na nakatayo roon. Pareho pang nagulat ang dalawa dahil sa biglaang pagsulpot ni Adrielle sa harapan ng mga ito.

Sandaling tumigil sa pagtakbo si Adrielle bago nakangiting binati ang dalawang lalaki. "Oh, hey there, fellas," bati niya sa mga ito bago tila walang anumang umigkas ang isang kamay para bigyan ng mabilisang upper cut ang isa sa dalawang banyaga saka siya umikot para naman bigyan ng malakas na sipa ang isa pa na tinamaan sa panga. "op-seee! You'll still live, don't worry. Just be a good boy." aniya sa lalaking bumagsak ang katawan sa matigas na lupa. Yumuko siya at mahinang tinapik ang mukha nito.

Dahil sa malakas na sipa at pagkakabagsak sa lupa ay hindi na nagawang tumayo ng lalaki. Sa kanyang nanlalabong paningin ay pilit niyang kinilala ang babaeng nakayuko at nakangiting tinitingnan siya. Napalunok siya nang makilala ito. Sino ba ang hindi nakakakilala sa babaeng ito sa mundo ng mafia?

"I-It's y-you..." Bahagyang nagbuhol ang dila na usal ng lalaki. Muli siyang napalunok at ilang ulit na ikinurap ang mga mata. Umaasa siyang nagkakamali lang siya.

Ikiniling naman ni Adrielle ang kanyang leeg para masipat niyang mabuti ang mukha ng banyagang lalaki.

"Oh, yeah?" turan niyang hindi pa rin nabubura ang ngiti sa mga labi.

Napangiwi ang lalaki pagkuwa'y ipinikit ang mga mata para magkunwaring nawalan siya ng malay. Umangat naman ang kilay ni Adrielle.

"You passed out?" tanong niya sa lalaking parang tanga namang tumango nang dalawang beses na mas lalo pang ipinikit nang mariin ang mga mata. Dala marahil ng takot ay hindi na sumagi sa isip nito na hindi na dapat ito sumagot. "You really do?" aliw na tanong uli niya rito.

"Y-yes, I just did, N-neon..."

Nagsalubong ang mga kilay ni Adrielle dahil sa narinig. Tumango-tango siya pagkaraan ng isang saglit.

"Oh, okay..." Turan niya bago muling umigkas ang isang braso. Isang malakas na suntok ang muli niyang ibinigay dito na tuluyang nagpawala ng malay-tao ng lalaking banyaga. "Now you really do," aniya bago ipinagpag ang mga kamay na bahagyang namannhid.

Well, sino nga ba ang hindi nakakakilala kay Adrielle? Malinis ang record niya bilang si Adrielle Guerrero. Bukod tanging ang mga kalokohan lamang niya noong nag-aaral pa siya sa Japan ang makikitang butas kapag inimbestigahan siya. Pero sa mundo ng mafia, iyong malalaki talagang organisasyon ay kilala siya bilang si Neon. The merciless assassin who kills without even a single blink.

Napatingin siya sa isa pang lalaki nang marinig niya ang mahina nitong ungol. Kumunot ang noo niya nang pilit nitong inaabot ang tumalsik na walkie-talkie.

Umunat si Adrielle pagkuwa'y inapakan ang kamay ng lalaking pilit na gumagapang. Dahil sa lakas ng tumamang suntok sa mukha nito ay nahihilo pa ito kaya kahit ang simpleng pagbangon ay hindi nito magawa bukod pa sa payat din ito.

"What are you doing?" tanong ni Adrielle sa lalaking umigkas naman ang isang kamay para sana suntukin ang binti niya. Sumimangot siya sabay dukot ng maliit na dagger na naka-ipit sa beywang niya bago parang walang anumang ginilitan ang lalaki. "And you're not going to live. See you in hell!" Usal niya bago ipinahid sa suot niyang leggings ang naiwang dugo sa hawak na patalim.

"El, where are you?"

Boses iyon ni Dalton.

"On my way..." tugon ni Adrielle bago muling ipinagpatuloy ang mabilis na pagtakbo.

"Russ?" untag naman ni Dalton kay Russet na kasalukuyan namang pinuputol ng hawak na metal sheet cutter ang nakaharang na barb wire sa dadaanan nito.

"On progress..." sagot naman ni Russ. "How about you?" tanong nito.

"I'm about to go inside."

Mabilis na umakyat si Adrielle sa isang container ban na malapit sa isang gusali. Ayon sa ibinigay na instruction ni Crimson bago ito tuluyang nawala sa linya ay doon daw dinala ang mga ito. Lumalalim na ang gabi at tanging ang iilang ilaw na lamang na nakasindi ang nagbibigay ng liwanag sa paligid.

"El?" muling narinig ni Adrielle na tawag sa kanya ni Dalton pagkalipas ng isang sandali.

"Give me another minute," aniya na tuluyan nang naka-akyat sa itaas ng container ban.

Kumuha siya ng magandang buwelo bago mabilis na tumakbo. Nang malapit na siya sa dulo, halos isang metro marahil ang agwat ay tumalon siya nang mataas patungo sa gusali kung saan naroon ang fire exit. Kaagad siyang kumapit sa hagdanang naroon bago parang gagambang mabilis na umakyat patungo sa bubong. May suot siyang leather gloves kaya kahit may kagaspangan ang bakal ay hindi niya iyon gaanong dama.

"I'm already inside," ani ni Russet habang payuko-yukong tumatakbo. Patungo ito sa kabilang bahagi kung saan naroon ang sasakyan nina Kimhan. Malaki iyon kumpara sa dala nila bukod pa sa bullet proof.

"I'm above them," mahina ang boses na ani naman ni Adrielle habang nakadapa sa malamig na yero.

May bahagi roon na gawa sa salamin ang bubong. Hindi iyon kalakihan pero sapat para makita niya ang nangyayari sa loob. Umawang ang mga labi niya nang makitang puno ng dugo ang damit ni Crimson. Sa kanilang magkakapatid ay ito ay walang gaanong alam pakikipaglaban dahil halos sa harap lang ng mga computer at keyboards umikot ang buhay nito. Bihira itong lumabas maliban na lang kung talagang kailangan. Kung tutuusin ay kayang pakawalan ni Kimhan ang sarili nito, gayundin si Azure. Isa iyon sa unang itinuro sa kanila noong nagsisimula pa lang silang mag-training. Hindi lang magawa ng dalawa dahil tiyak na inaalala ng mga ito si Crimson. At tila alam iyon ng mga Russians dahil sinamantala ng mga ito ang sitwasyon para mailagay sa alanganing sitwasyon ang mga kapatid niya.

"Crim is in a bad shape," pilit na kinakalma ang sarili na ani ni Adrielle kina Dalton at Russet. Nakalungayngay ang ulo ni Crimson habang nakaupo sa bakal na upuan. Nakatali naman patalikod ang magkabila nitong mga kamay.

Sa hindi kalayuan ay naroon naman sina Kimhan at Azure na kagaya ni Crimson ay pareho ring nakatali. May dugo sa gilid ng kilay si Azure at Kimhan naman ay may dugo sa tagiliran. Mukhang mas malala ang kalagayan nito pero balewala iyon sa lalaki. Maliwanag sa loob kaya nakikita niya ang mga ito.

Samantala, isang ngisi naman ang kaagad na sumilay sa mga labi ni Kimhan nang mapasulyap siya sa bungad ng kinaroroonan nilang gusali. Sarado ang malaking pinto na gawa sa kinakalawang na lumang yero. Mayroon na rin iyong maliliit na butas kaya hindi nakatakas sa kanyang paningin ang tatlong ulit na pagkislap ng ilaw mula sa labas.

Lumingon siya sa halos katabi lang niyang si Azure. Tinanguan niya ito na kaagad namang nakaunawa. Sabay na gumalaw ang mga kamay nila at ilang saglit lang ay pareho na nilang napakawalan ang kanilang mga sarili.

"Take care of Crim," utos ni Kimhan kay Azure na kaagad namang tumango.

Kasabay ng pabalyang pagbukas ng pinto ay halos magkasunod namang tumayo sina Kimhan at Azure. Bumungad mula roon ang kunot-noong si Dalton. Kaagad na dumako ang paningin nito sa gawi ni Crimson. Nang makita nito ang anyo ng nakababatang kapatid ay tuluyan nang dumilim ang anyo nito. Gulat namang napalingon ang sampong Russians na nasa loob pati ang ilang pinoy na kasama ng mga ito.

"Kill them all!" Sigaw ng isa sa mga ito bago mabilis na itinutok ang hawak na baril kay Crimson pero naunahan ito ni Kimhan. Isang malakas na putok ang umalingawngaw mula sa hawak nitong baril na naagaw lang nito sa napatumbang kalaban.

"Ikaw muna..." Turan niya.

Hangos na dumating sa loob ng gusali ang apat pang kasama ng mga banyaga pero napatigil ang mga ito at sabay-sabay na napatingala nang bigla silang makarinig ng tatlong magkakasunod na putok mula sa itaas kasabay ng pagkabasag ng salamin roon. Hndi pa man sila nakakabawi sa pagkabigla ay lumitaw naman mula sa itaas si Adrielle. May nakatali sa beywang nito na siyang ginamit ng babae sa pagbaba.

"Hi, boys," bati ni Adrielle sa mga ito nang tuluyang lumapat ang mga paa sa sahig. Kumindat pa ito habang ang mga kamay ay abala sa pagtanggal ng tali na nakakabit sa beywang nito.

Bago pa makakilos ang mga ito ay umangat na ang isang kamay ni Adrielle at tila walang anumang pinaputukan ang mga lalaking naroon.

Mabilis namang nilapitan ni Azure si Cougar na nakatali pa rin. Si Dalton naman ay mabilis na pinasan si Crimson na walang malay. Ayon kay Kimhan ay may tama ng patalim sa bandang balikat ang lalaki.

"Crim is not just someone you can touch, you sons of a bullshit bitches!" ani ni Adrielle habang patuloy na nagpapaputok.

Natigilan naman si Cougar nang makita ang isang Russian na biglang lumitaw sa likuran ni Adrielle. Napatingin siya sa babaeng abala sa pagpapaputok. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Paanong naging malinis ang record ni Adrielle gayong kung pagbabasehan niya ang nakikita niya ngayon ay hindi maikakaila na sanay na sanay itong humawak ng baril at pumatay. Ni hindi niya ito nakitang kumurap kanina nang paputukan nito ang isang pinoy na kasama ng mga Russians.

"Shit!" usal ni Cougar nang makitang tumutok ang baril ng Russian sa nakatalikod na babae. Eksakto namang napakawalan na siya ni Azuri.

"You must learn on how to untie yourself, ma—"

Hindi pinansin ni Cougar ang sinasabi ni Azuri. Mabilis siyang tumayo at hinawi ang nagulat na lalaki.

"What the fuck?!" Gulat at pagalit na sigaw ni Azuri pero wala na rito ang atensiyon ni Cougar.

Mabilis siyang tumakbo palapit kay Adrielle at nang sa tantiya niya ay kaya na niyang abutin ang babae ay patalon niyang hinablot ang braso nitong may hawak na baril bago ipinulupot ang isang braso sa beywang nito. Kasabay ng paghila niya kay Adrielle ay umalingawngaw ang putok ng baril mula sa lalaking nasa likuran ng babae. Bumaon ang bala sa likod ni Cougar kasunod ng pagbagsak ng katawan nilang dalawa ni Adrielle sa maruming semento. Mabilis niya itong kinabig kaya bago sila sabay na bumagsak ay nasa itaas na ni Cougar ang nabiglang si Adrielle.

"El!" sigaw ni Kimhan bago pinaputukan ang lalaking bumaril sana kay Adrielle.

"Neon..."

Mula sa nanlalabong pandinig at namamanhid na katawan ay narinig ni Cougar na usal ng Russian bago ito tuluyang bumagsak sa sahig.

"Hey, Bob!" tawag naman ni Adrielle kay Cougar.

Report
Share
Comments
|
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height