My Cool CEO/C7 Chun Hee mendapat Penolakan dari Keluarga
+ Add to Library
My Cool CEO/C7 Chun Hee mendapat Penolakan dari Keluarga
+ Add to Library

C7 Chun Hee mendapat Penolakan dari Keluarga

"Baek Hyeon, apa betul kamu memperkenalkan calon istri kamu?"

Ae Ri, ibunya Baek Hyeon menelpon.

"Ia betul mah"

"Sembarangan, kamu gak bisa sembarangan menikahi gadis, kamu sudah mamah jodohkan sejak kecil"

"Jodohkan bagaimana, ini bukan jaman dulu mah, jaman sekarang mana bisa dijodah jodohkan"

"Kamu harus menikah dengan gadis sepadan, kamu harus lihat dia keturunan siapa

Unlock this chapterCost: 12 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height