MY FIRST LOVE is MY FIRST HEART BREAK

MY FIRST LOVE is MY FIRST HEART BREAK

Author: @coldishgurl
AZTHREA PRINCESS MAE KYLTHE ANG NGALAN NG BABAENG SOBRANG NAGMAHAL KAY BRYCE ACE TELOR.... SI BRYCE ANG LALAKING KAUNA-UNAHANG MINAHAL NI AZTHREA NA SIYA RING UNANG WUMASAK SA PUSO NIYA.
9.5
(11 Ratings)
Romance
20
Ongoing
READ
+ Add to Library