My Kissing Tutor/C13 Eskimo Kiss
+ Add to Library
My Kissing Tutor/C13 Eskimo Kiss
+ Add to Library

C13 Eskimo Kiss

Hininto ni Brey ang sasakyan niya sa garahe ng mansion nila. Nauna siyang bumaba para pagbuksan ako.

"Hindi ba kayo magre-reunion?" tanong ko nang makababa ako ng sasakyan niya.

"Bukas pa ang reunion namin," sagot niya sabay hila sa'kin papasok sa mansion nila.

Umupo ako sa sofa nila pagkapasok namin. Tiningnan niya ang oras sa kaniyang relos.

"May kissing tutorial tayo mamaya

Unlock this chapterCost: 18 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height