My Kissing Tutor/C16 Breath Kiss
+ Add to Library
My Kissing Tutor/C16 Breath Kiss
+ Add to Library

C16 Breath Kiss

I found myself walking on a pathway. Napakahaba ng daan na ito na tila wala nang katapusan. Huminto lang ako sa paglalakad nang may marinig akong parang nagtatalo. Sinundan ko iyon hanggang sa makarating ako sa isang garden. May dalawang tao ang nag-uusap doon, lalaki at babae na mukhang nagtatalo nga sila. Naningkit ang mga mata ko at tinitigan silang mabuti. Teka

Unlock this chapterCost: 18 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height