My Kissing Tutor/C46 Cut Connections
+ Add to Library
My Kissing Tutor/C46 Cut Connections
+ Add to Library

C46 Cut Connections

Iminulat ko ang aking mga mata nang may humalik sa dulo ng aking ilong. Nag-angat ako ng tingin kay Brey. Nakayakap siya habang nakatitig sa akin. Pareho kaming balot ng kumot. Biglang namula ang mukha ko nang ma-realize kong may nangyari sa amin kahapon. Tinakpan ko ng kumot ang mukha ko dahil sa hiya.

Tumawa si Brey at tinanggal ang kumot na nakatakip sa mukha ko. “Good morning

Unlock this chapterCost: 20 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height