+ Add to Library
+ Add to Library

C23 NMKIMB 23

JACK'S POV:

Pinalipas ko muna ang isang linggo pagkatapos ng misyon naming dalawa ni Link. I want to spend my 1st week to know this feeling for her. Kung saan saan lang kami nakakapunta pero masaya sa dibdib.

Noong araw ng misyon namin. Hindi ako makapaniwala na hindi ako nagwala at hindi rin nakaramdam ng pagka-guilty matapos kong makapatay.

Dahil alam kong tama lang 'yon sa kanila

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 17 Bricks
New chapter is coming soon
+ Add to Library

Write a Review

Write a Review
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height