Perfectly made for you (My boss)/C13 Misunderstanding
+ Add to Library
Perfectly made for you (My boss)/C13 Misunderstanding
+ Add to Library

C13 Misunderstanding

Chloe's POV

Pagkarating namin ng penthouse tinungo ko agad ang kwarto at padabog na umupo sa kama. nag-iinit ang ulo't katawan ko dahil sa ininom namin at sa inis kay Shone.

"What's wrong with you!?"

May bahid ng inis sa tono nito. Nasa gitna siya ng kwarto habang nakapameywang at palakad-lakad.

"Wala! nevermind!"

Naiinis kong sagot

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 15 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height