Saying I Love You/C11 CHAPTER 10: KISSED
+ Add to Library
Saying I Love You/C11 CHAPTER 10: KISSED
+ Add to Library

C11 CHAPTER 10: KISSED

"Ma'am, you want a drink?" Tanong ng bartender sa 'kin.

"Can I have orange juice?" Ngumiti ako.

He smiled too. "Of course, Ma'am!"

Mabilis niyang gumawa ng orange juice sa harapan ko at binigay iyon sa 'kin after. Ngumiti ako and then I take a sip.

Naubos ko ang orange juice nang may tumabi sa 'kin. "Mind me if I join you, Ms. Beautiful?" Napatingin ako kay Basty

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 13 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height