Saying I Love You/C16 CHAPTER 15: FAULT
+ Add to Library
Saying I Love You/C16 CHAPTER 15: FAULT
+ Add to Library

C16 CHAPTER 15: FAULT

Thursday ngayon at sabay kaming pumasok ni Basty sa school. Na-late kami ng gising dahil nag-movie marathon kami kagabi, kaya ito at hindi sa cafeteria ang diretso namin kundi sa room.

Hawak-hawak niya ang kamay ko habang naglalakad kami sa building ng BSED. Maraming nakatingin sa 'min na estudyante, pero hindi namin iyon pinansin ni Basty

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 18 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height