Saying I Love You/C9 CHAPTER 8: PARTNER
+ Add to Library
Saying I Love You/C9 CHAPTER 8: PARTNER
+ Add to Library

C9 CHAPTER 8: PARTNER

Bukas na ang field trip namin, kaya ito ako ngayon nag-aayos ng mga dadalhin kong gamit para sa field trip. Sabi ni Mads ay beach iyong pupuntahan namin kaya nag-dala rin ako ng swimsuit.

Limang damit at syempre ladies staff ang dadalhin ko. Nang ma-lagay ko nasa dadalhin kong mga gamit sa travel bag na dadalhin ko.

After no'n ay lumabas na ko sa kwarto

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 17 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height