SISTER IN LAW (FILIPINO)/C35 I HAVE A SON?
+ Add to Library
SISTER IN LAW (FILIPINO)/C35 I HAVE A SON?
+ Add to Library

C35 I HAVE A SON?

FREDERIK’S POV

“My son, he needs you.”

After saying those words, she fainted in my arms. Hindi ko alam kung paano magre-react sa pinahayag neto na parang bombang sumabog sa utak ko.

May anak siya? How come....

Napabalik ako sa huwesyo nang tapikin ako ni Art sa balikat.

“Man, I think we need to go to the hospital,” sambit neto at bigla namang tumunog ang cellphone ni Leysa. I reached for it

Unlock this chapterCost: 17 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height