+ Add to Library
+ Add to Library

C16 STAHD 15

NERISSA

"Maayos na ba ang pakiramdam mo Nerissa?”

Napalingon ako kay ate Marj,may bitbit itong labahin.Mga kurtina na tinanggal ko kanina.Ngumiti naman ako sa kanya.

“Oo naman ate,mas malakas na ‘to keysa sa kalabaw ngayon!”

Itinaaas ko pa ang braso at ipinakita sa kanya.Napailing naman ito,at napangiwi ako sa sunod niyang sinabi

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 27 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height