+ Add to Library
+ Add to Library

C18 STAHD 17

“Hace bitawan mo ako!"

Kinakalad niya ako papasok sa bahay. Nanlaki din ang mga mata ng makita ako ng mga tauhan niyang nagbabantay na kasama si Hace at galing kami sa labas.Gayung nandito ang ako kanina at dinalhan pa sila ng meryenda.

“Hace nasasaktan ako,ano ba?”

Parang wala s’yang naririnig at patuloy lang sa paghila sa’kin sa kung saan

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 21 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height