+ Add to Library
+ Add to Library

C38 STAHD 37

STAHD 37

Naging abala si Hace at minsan na lang kung umuwi sa bahay.Naging routine na niya na maagang magigising at maalimpungatan akong paalis na ulit siya.May minsan pang naabutan ko siyang naglilinis ng sugat niya sa braso niya.

Nagilalas akong napatingin sa kanya na nililinis ang kamay na may sugat sa banyo.Madaling araw at nakaramdam ako ng pagkaihi,pero umatras ‘yon ng makita ko siya

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 20 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height