+ Add to Library
+ Add to Library

C62 EPILOUGE

“ You’re a jerk for missing this out.”

Draco?

Hinanap ko ang pamilyar na boses,pinalibot ko ang tingin kung nasa’n ako. Sobrang liwanag,nakakasilaw ang liwanang kaya napapikit ako at hinarang ang braso sa mata.

Napasingahap ako , napabangon sa masamang panaginip. Namatay daw ako,pa’no ako mamatay fifteen palang ako for god sake. Ayo’ko pang mamatay

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 24 Bricks
The End
+ Add to Library

Write a Review

Write a Review
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height