+ Add to Library
+ Add to Library

C10

Sa kabuuang aspeto, hindi masaya si Li Jianxin sa naging takbo ng kanyang buhay maging ng kanyang kapalaran.

Isa siyang 4th Grade Martial Talents ngunit ang kaniyang kabuuang lakas at bilis sa pagcucultivate ay pangkaraniwan lamang sa ibang lugar sa Dou City.

Hindi siya nakapasok sa malalaking Sect o sa mga malalakas na Military Force ng Dou City dahil sa kakulangan ng Martial Talents at kaunti lamang ang kanyang Cultivation Resources maging ang kanyang mga Martial Arts Technique ay pangkaraniwan lamang katulad ng ordinaryong Martial Artist.

Ito ay isang katotohanang hindi niya matutupad ang kanyang pangarap sa hinaharap na makapasok ngunit hindi siya susuko. Mali rin ang pamamalakad nila patungkol sa edad ng pagtuturo mabuti na lamang at ngayon ay edad anim na ang requirements para magsimula sa kanilang Cultivation ito ay dahil siya mismo ang nagpaalam sa Li Clan Chief na si Sandro Li.

Samakatuwid, mataas na rekognasyon ang natatanggap ni Li Jianxin sa kanyang kinabibilangan, ang Li Clan. Umaasa siyang sa henerasyon ngayon ay mayroong lilitaw na mga malalakas na Martial Artists/ Cultivators.

Sa mga tao sa paligid ay partikular na nakatingin si Li Jianxin sa mga batang Cultivators na masayang nakikipaglaro sa kanilang pamilya. Napakasaya katulad nila ng kanyang pamilya ngunit kapag tinahak nila ang daan patungo sa pagiging malakas na Martial Artists ay siguradong magiging madalang na ang pakikihalubilo nila sa kanilang pamilya.

Ito ay siyang masakit na katotohanan sa buhay Martial Artist. Maraming isasakripisyo upang sa hinaharap ay may lakas silang kayang protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Kung wala kang lakas, wala ka ring silbi sa lugar na iyong kinabibilangan. Katulad ng Green Valley ay walang nagkakainteres na mag-recruit ng mga batang Martial Artist na nag-uumpisa pa lamang sa pagcucultivate. Sino ba ang maaaring kumupkop at palaguin ang kanilang talento? Sa katotohanan ay walang sapat na Cultivation Resources ang Li Clan idagdag pang umaasa sila sa kanilang pamumuhay sa pagsasaka. Umaasa sila sa rasyon ng Dou City sa kanila ngunit konti lamang na Cultivation Resources ang naibibigay sa kanila. Habang papatagal ay pakonti ng pakonti ang Cultivation Resources na natatanggap ng kanilang lugar ng Green Valley baka nga sa susunod ay hindi na sila marasyunan ng mga Cultivation Resources kagaya ng mga Pills, herbs, scrolls at iba pa. Ito ang pinangangambahan ni Li Jianxin at ng mga pamunuan ng Li Clan partikular na ang Chief na si Sandro Li.

Agad na iwinaksi ni Li Jianxin ang kanyang iniisip at nagsalitang muli. Agad niyang nakita ang senyas ng Chief na si Sandro na siyang senyales na pormal na uumpisahan ang Martial Talent Trial.

"Ngayon ay pormal na uumpisahan ang Martial Talent Trial. Ang mga batang edad anim ay maaari ng pumila para malaman na natin kung sino ang may pinakatalentadong Cultivator sa hinaharap." Nakangiting sambit ni Li Jianxin na siyang hindi nakatakas sa mata ng mga kalalakihan na may gusto o humahanga sa kanya. Para sa mga kalalakihan ay diyosa si Li Jianxin na hindi maabot-abot ng kanilang mga palad.Isang katotohanang ikinanlumo nila.

Nang marinig ng mga magulang nila ang sinabi ng Host ng Martial Talent Trial ay agad nilang pinapila ang kanilang anak sa linyahan upang malamsn nila mamaya ang magiging grado ng Martial Talents ng kanilang mga anak.

Maya-maya pa ay inumpisahan na ang pagtawag ng mga pangalan ng mga batang umakyat sa stage at kung anong Martial Talent meron sila.

"Li Hua, Inferior First Grade Martial Talent! Pale White!"

"Li Zhangkong, Inferior Third Grade Martial Talent! White!

"Li Bai, Superior Fourth Grade Martial Talents!" Dazzling White!"

Marami pang natawag na mga batang gustong malaman ang kanilang grade ng Martial Talents at karamihan ay mabababang grade lamang sila mayroong mga Pseudo First Grade Martial Talent na siyang pinakamababang grade ng Martial Talent. (Pseudo means ay tatapak pa lamang ngunit hindi sila tunay na First Grade Martial Talent, Second Grade Martial Talent at iba pa.)

"Li Zhen, Superior Fifth Grade Martial Talent!" Red!"

Maraming hiyawan ang maririnig sa paligid lalo na sa panig ng mga pamunuan lalo na si Chief Sandro Li na siyang lolo ni Li Zhen. Makikita ang galak ni Chief Sandro Li sa kanyang mga mata lalo pa't sigurado siyang aangat din ang kanilang estado sa loob ng Dou City sa hinaharap. Sigurado siyang magiging masagana ang buhay ng kanilang angkan na nasa lugar ng Green Valley. Naiisip niya na ang magagandang mga bagay na mangyayari sa hinaharap maging ang ibang mga pamunuan ay makikita ang galak sa kanilang mga mukha lalo pa't matataas na grade ng Martial Talents ang kanilang mga apo. Sa hinaharap ay magiging katuwang pa rin sila ng inaasahang maging Chief na si Li Zhen.

"Sinong mag-aakala na meron palang tinatagong talento ang iyong apo Chief?!" Manghang sambit ni Gon Li na isa sa mga Elders ng Li Clan. Iniisip na niyang mayroong malaking pagbabago sa loob ng Li Clan lalo pa't lumitaw ang isang Superior Fifth Grade Martial Talent sa kanilang angkan. Siguradong maraming dadayong mga indibiduwal kung malalaman nila ang pangyayaring ito. Kung maaari ay siguradong magiging maunlad ang kanilang lugar dahil sa paglitaw ng Superior Fifth Grade sa angkan ng mga Li.

Lingid sa kaalaman ng lahat ay nabalitaan ito ng apat na kaharian lalo pa't may hindi inaasahang pangyayari na kanilang nabalitaan. Maraming mga indibiduwal ang personal na ipinadala ng Apat na kaharian upang i-recruit ang sinasabing bata na mayroong Superior Fifth Grade Martial Talent. Isa itong malaking balita lalo pa't matagal ng panahon ng lumitaw ang isang Superior Fifth Grade Martial Talent sa lugar ng Green Valley at ngayon ay may lumitaw muli. Sa oras na ginabayan at turuan nila ito ay siguradong magiging malakas ito na halos kapantay na nang Inferior Sixth Grade Martial Talent. Kung papalarin ay kaya nitong makipagsabayan sa Sixth Grade Martial Talent. Isa itong malaking opportunidad para sa bawat indibiduwal na kayang maging isang malakas na Cultivator sa hinaharap. Sinong hindi nagkakainteres sa balitang ito lalo na sa isang batang hindi pa nag-uumpisa sa pagtahak sa Martial Arts?!

Magsasalita pa sana si Li Jianxin nang may hindi inaasahang pangyayari ang nagpaiba ng kanyang ekspresyon sa kanyang mukha ngunit napalitan ito ng tuwa't saya.

Sa malayo ay maririnig ang mga hindi mabilang na Tiger Horses na may iba't ibang kulay na sumisimbolo sa apat na kaharian. Sakay ng mga Tiger Horses ang mga Elders ng kaharian. Siguradong mangrerecruit ang mga ito ng mga indibiduwal lalong-lalo na ang nag-iisang Superior Fifth Grade Martial Talent. Ito ang pangunahing layunin ng mga Elders ng apat na kaharian.

"Hindi ko inaasahan na makakaabot agad sa apat na kaharian ang balitang ito!" Manghang sambit ni Li Jianxin sa kanyang isipan. May ngiti sa kanyang isipan lalo pa't alam niyang mayroong magandang kinabukasan ang naghihintay sa Li Clan, ang angkang kanyang pinagmulan.

Report
Share
Comments
|
New chapter is coming soon
+ Add to Library

Write a Review

Write a Review
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height