+ Add to Library
+ Add to Library

C7 Chapter 7

K I N A B U K A S A N

Tumungo sina Jairus sa DFA upang pagawan ng passport ang kaniyang sekretarya, ang maganda rito ay priority sila dahil nagbigay si Jairus ng dalawampong libo para lang madaliin ang passport ni Patrisse dahil mamayang madaling araw ay aalis na sila papuntang U.S.A

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 18 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height