+ Add to Library
+ Add to Library

C8 Chapter 8

Mahigit 12 hours ang naging biyahe nina Jairus at Pat, mukhang hanggang ngayon ay hindi pa din alam ni Jairus na may sumusunod sa kanila. Hindi nga ba? O sadyang hindi niya lamang ito pinapansin.

“Halika na Patrisse, narito na tayo sa USA.”

“Yes, Sir. I’m following you

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 15 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height