+ Add to Library
+ Add to Library

C14 14

He mouthed babe habang may tipid na ngiti sa labi nito. She stopped herself from scowling at him. Inilipat niya ang mga mata sa ama.

Kunot na kunot ang noo ng daddy niya as he looks at her. Her mother is as usual cool. Nakangiti na ng bahagya ito which made her even more beautiful kahit sa idad nito.

"I think we better talk first young lady! " sabi ng ama sa kanya

Unlock this chapterCost: 24 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height