+ Add to Library
+ Add to Library

C3 3

Hindi alam ni Amara kung ano ang unang lalabas sa bibig niya. She wants to ask him what he is doing inside her car and how he got in. But his question about Ron and his very angry voice left her dumbfounded.

At bago siya makapagsalita, he commanded, "Drive! "

She had no choice because the light is green already. Nang mapatakbo na niya ang sasakyan she found her voice. Sobrang kinakabahan siya but she has to mask her emotions kahit man lang sa boses niya. She can't even look at him in the rearview mirror because she is so scared. There is something about Josh Lopez's uncle which really gives her an odd feeling.

"How did you get inside?! Are you crazy? What were you thinking? Stalker ka ba?" she asked in a shrill voice which she can't help.

"Pull over that vacant lot, babe." He whispered in her right ear which caused her to have goosebumps.

She can feel his warm breathing on the side of her neck and ear. Hindi na galit ang tono nito but she still doesn’t like how he sounded.

"No!" sabi niya.

May ilang metro ang layo ng sinasabi nitong bakanteng lote. Two vehicles are parked on it. She stepped on the accelerator to go past it but what what she felt and what he said next made her change her mind.

May matigas at malamig na bagay ang tumusok sa tagiliran niya.

She is not that naive.

Alam niya na baril ito. Brad hooked his left arm around the upper part of her body. Nasa itaas ng dibdib niya ang maskulado at tadtad ng tattoo na braso nito.

" FYI babe, I can be a rapist too so be a good girl and do what I say unless you want me to ravish you now..." banta nito sa paos na boses.

Napapikit siya ng ilang segundo before pushing her signal light upwards to turn right. Mas lalo siyang natakot dito. Deep inside her, she knows that he is really capable of doing what he said.

"P-Please..huwag mo akong sasaktan.." may nginig sa boses na pakiusap niya. Hindi na niya maitatago ang takot.

Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. She has been treated like a princess all her life. Her parents especially her dad is overprotective of her. Ngayon lang siya nasuot sa ganito. Tito pa pala ng isa sa estudyante nila ang gagawa nito sa kanya. She now regrets why she didn't agree to what her father wanted. Kung pumayag sana siyang sunduin ni Cruz, hindi mangyayari ito sa kanya.

She felt him catch his breath at mas diniinan nito ang matigas at malamig na bagay na nasa tagiliran niya. She knows she needs to do something but she is trembling from fear.

"Fuck babe! Your body is so soft and smooth!” dinig niyang anas nito when she parked the car.

"NO!!" hindi niya napigilan ang sariling magprotesta when his hand squeezed one of her tits.

Tumaas ang mga kamay niya sa kamay nito para alisin ito pero mas tumusok ang baril na nasa tagiliran niya.

“Tsk! You are being bad again just like this morning and I haven’t forgotten that! You slapped me and no one can do that to me! Do you understand?!" tanong nito as he grits his teeth.

Mabuti naman at inalis nito ang kamay sa dibdib niya pero bumaba naman sa bandang puson niya. She can feel the heat coming from it through the thin garment of her top.

Napapikit siya " I’m sorry. " she said with almost a sob.

She is scared stiff but will she just let this barbaric and uncivilized man do this to her? She must do something.

Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya, nang diniinan niya ang busina. Pero bago pa magtagal ang ingay nito, she heard him cursed. She tried to scream but he covered her mouth with his hand. Nagwala siya when Brad quickly adjusted her seat to lean it backward. And before she could fight him like hell, he pulled her to the backseat with him.

"MMPPP!!" pagpupumiglas niya.

Her back is on the front of his body. One of his muscular arms is around her while his other hand is covering her mouth. She can't move her arms because he has them pinned on her sides. Ang higpit pa nang pagkakayakap ng isang braso nito sa katawan niya. With his solid muscles, wala siyang kawala.

"Are you really pissing me?! Shit!!" galit na mura nito.

Hindi naman siya makakapagsalita kaya umiling lang siya. Malaki ang kamay nito kaya sakop ang halos kalahati ng mukha niya. Kulang na nga lang hindi siya makahinga.

By the sound she could just make which is more like a whimper, she wanted to tell him that she didn't mean to do that.

"Do you fucking think that if someone comes over here and checks on us, I won’t be able to do what I want to do to you?”

Again she did her best to shake her head. Sobrang nakakatakot talaga ito. She doesn't want to overthink but she can't stop herself from imagining what he will do to her.

Will he rape her then kill her?

Oh God! Please help me! She prayed silently.

Makawala lang siya sa lalaking ito, papayag na siya sa gusto ng daddy niya na magka-bodyguard 24/7.

"I will remove my hand on your mouth but if you do anything that will piss me again just let your wild imagination picture what I will do to your delicious body repeatedly..." he threatened in a throaty voice.

Kinilabutan na naman siya sa sinabi nito. Sininghot nito ang buhok niya pero wala siyang magawa kundi pumikit na lang at magdasal na hindi nito tototohanin ang banta.

"You smell so damn good babe..." bulong pa nito pero dinig na dinig niya.

She let out another sound pero hindi na siya nagpumiglas. Lalo kasing nagagalit ito when she is fighting him.

" Okay babe...remember..don't fuck with me again. Got that?!" tanong nito sa malamig na boses.

Tumango na lang siya. She held her breath while waiting for him to release her. She uttered a quiet thank you when he removed his hand on her mouth.

" I want to see your face so sit next to me and look at me!" he told her before he removed his arm which was around her body.

"Okay.." mahinang sagot niya ng makawala siya dito. Inipon niya ang natitirang tapang sa katawan niya para tumingin dito pagkaupo niya.

"Just a reminder! Don't even think of getting out !” sabi nito habang nakatingin sa kanya na naniningkit ang mga mata.

Sumandal ito sa upuan at ipinatong ang braso nito sa balikat niya. Pinihit pa nito ang mukha niya para mas makita siya nito ng maayos.

She moistened her lips when she saw how his dark eyes are staring at her. He seems to want to read what's inside her head. He is really very good-looking but at the same time very intimidating. Hindi lang dahil sa laki ng katawan nito at mga tattoo. Everything about Brad is giving her a lot of different feelings. Fear is one of them.

He held her head in position with his hand on her chin. His eyes are never leaving hers.

Nag-ipon na naman siya ng lakas ng loob. Kailangan niyang mag-apologize dito. Bakasakaling pakawalan na siya nito kapag ginawa niya yun.

"Sorry if nasampal kita kanina. " sabi niya sa mahina at malumanay na boses.

Mas naningkit ang mga mata nito bago pinakawalan ang baba niya at inalis ang kamay nito na nasa balikat niya. Sumandal ulit ito at pinag-krus ang mga braso sa maskuladong dibdib nito habang nakatingin pa din sa kanya.

Mas makakabuti siguro na sabihin niya ang totoo. Ninenerbiyos siya pero susubukan niya. Nagbaba siya ng tingin pero napaangat ulit ang mga mata niya nang galit na nagsalita ito.

"Look at me!" utos nito.

Napalunok siya bago nagsalita ulit.

" I- I felt na binabastos mo kasi ako kanina." Pilit niyang tinakpan ang nginis sa boses.

Kumunot ang noo nito at bigla itong umalis sa pagkakaupo para abutin ang car stereo at patayin. Nilakasan nito ang aircon.

When he sat down again he asked. " What the fuck are you saying?! Paano kita binastos?"

Nakagat niya ang ibabang labi. Ang hirap yatang sabihin. Paano niya ipapaliwanag ang naramdaman niya kanina? She is not used to talking about such topic. Sa higpit ng daddy niya at sa pagiging mailap niya sa mga lalake, she has no experience of discussing things related to sex. Hindi naman siya tanga sa ganung bagay. Hindi lang siya talaga open pagusapan ang mga yun.

"You felt my bulge?" nakangising tanong nito.

Naikuyom niya ang palad pero itinikom nya ang bibig. Mabuti naman dito na nanggaling ang gusto niyang sabihin. At least he knows what she means. No need for her to tell him directly.

Hindi niya pwedeng alisin ang mga mata dito kahit na hindi siya komportable sa tinatakbo ng usapan dahil pihadong magagalit na naman ito. Yun ang dapat niyang iwasan.

She shouldn’t anger him,

Brad sighed and ran the side of his hand on her left cheek. Gusto sana niyang iiwas ang mukha pero hindi pwede.

"You affect me...intensely.... immensely... " he murmured habang sinusundan ng mga mata nito ang ginagawa ng daliri nito sa mukha niya. Ang kabilang pisngi naman niya ang hinagod-hagod nito.

"You are so fucking gorgeous babe. Maybe mawawala ang galit ko sa pagsampal mo sa akin kanina on one condition.." bulong nito.

This time, his hand cradled her chin to make her face closer to his. She can smell his warm but pleasant breath. He smells of mint and a hint of cigarette. Lalaking-lalaki ang amoy.

"But before that gusto ko na mas makilala mo ako. So are you willing to listen as I tell you about myself?" he asked na may nakakalokong ngiti sa labi.

Tumango na lang siya. Makikinig siya kung kinakailangan lalo na kung matapos naman nitong magsalita, abswelto na siya sa galit nito.Muntik na siyang mapapikit dahil akala niya hahalikan siya nito. But she almost sighed with relief when he released her and leaned his back again. Still, his eyes are fixated on her. He rested his arms above the seat.

" The name is Brad Tanner Lopez babe. You can research about me but I could give some basic information para naman hindi ka na masyadong mapagod. Well, my father is the baddest UFC champion during his time. But surprisingly, my family thinks that I am worst than him .. in many ways. You could say that I am my father's son..and more. “ nakangising sabi nito.

His eyes narrowed but his devilish grin is still evident. She almost swallowed as she looks at him.

“ Know what babe? Ako ang may pakana kaya nasira ang cctv sa nursery school mo. Getting inside your car is a piece of cake too. Ever heard of don't leave your things unattended babe? Nex time, always bring your bag with you." Dagdag pa nito bago dumukot sa bulsa nito.

He took out something which look like a duplicate key of her car. Napaawang ang bibig niya.

She is speechless!

"Now after telling you something about myself, I will let you know what youcould do so I could forget what happened this morning." sabi pa nito.

This time she swallowed because of nervousness. She nodded her head to tell him to go on.

"It’s very simple babe. Just be my woman." walang kurap na sabi nito.

"Ano?!" Gulat na gulat na tanong niya.

She can't believe her ears.

"Hindi naman ako ganun kasama babe. May karapatan ka namang tumanggi..." he said while his lips are twitched upwards to one side.

Napahawak siya sa dibdib niya sa sinabi nito. Magsasalita sana siya pero naunahan siya nito.

" .. but if you say no, dalawa ang pwedeng mangyari. So pwede kang mamili. Choice number one… I will rip your clothes and undies and I will fuck your brains out right here, right now. Second choice is.. I will just taste you a little today but I will leave my mark on you. I will devour your sweet mouth and nip your neck while I give you hickies. I will squeeze your tits and suck your nipples and I may even taste you down there too. No penetrationbut definitely before the end of the week, I will kidnap you and I will repeatedly fuck you until you are almost unconscious.I will keep you with me as long as I want and no one can stop me..not even your father.." medyo nakangising sabi nito pero seryoso ang mga mata.

Report
Share
Comments
|
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height