+ Add to Library
+ Add to Library

C7 7

Flashback…

(Brad)

Naka-krus ang mga braso niya sa dibdib habang nakikinig sa ama.

" I know Nicholas Alcantara. Sa kanya ko binili ang iniregalo kong kotse sa mama mo nung first year wedding anniversary namin

Unlock this chapterCost: 20 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height