The Power Of Love/C15 CHAPTER 15
+ Add to Library
The Power Of Love/C15 CHAPTER 15
+ Add to Library

C15 CHAPTER 15

XATANA'S POV

"Xatana, halika na dito at kakain na. Bumangon ka na diyan dali!" Ang lakas talaga ng boses ni Estella, pft maaga pala siyang gumising ngayon?

"Oo na, ito na pababa na!" Tugon ko dito.

Mag-tra-trabaho din siya ngayon dahil pwede namang bantayan ni Ametrine sina Vannesa at Aestheria.

Speaking of trabaho

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 21 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height