The Power Of Love/C16 CHAPTER 16
+ Add to Library
The Power Of Love/C16 CHAPTER 16
+ Add to Library

C16 CHAPTER 16

XATANA'S POV

Sabihin na nating, gusto akong ipakasal sa isang lalaki. Alam ba niya na iiwan ko ang company? Hindi niya ba naisip na sobrang mahalaga sa akin ang company at hindi ko naman iiwan ng walang president doon.

Mukhang pinag-isipan talaga ito ni Mom. Tsk, paanong nakuha ni Mom ang loyalty ng lahat?

Anong alam niya hindi ba? May kasabwat ba siya?

"Xatana, bakit hindi ka pa kumakain

Unlock this chapterCost: 20 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height