The Power Of Love/C20 CHAPTER 20
+ Add to Library
The Power Of Love/C20 CHAPTER 20
+ Add to Library

C20 CHAPTER 20

ESTELLA'S POV

Nakarating na ako ngayon dito sa mansion, hinahanap ko si Ametrine pero tulog pala ito. Tinawagan ko naman si Xatana.

[Anong balita?]

"Xatana, hindi sila pwede makipagkita. Busy sila sa kumpaniya nila."

[Hayst, sige sige, wala tayong magagawa.]

"Busy ka rin ba?"

[Oo eh, dami kong mga papel dito na kailangang basahin, pirmahan, at iba pa. Hayst

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 23 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height