The Power Of Love/C29 CHAPTER 29
+ Add to Library
The Power Of Love/C29 CHAPTER 29
+ Add to Library

C29 CHAPTER 29

Estella's POV

"Xat, I'm going somewhere. Sabihin mo na lang sa iba." Magkikita kasi kami ni Ninang sa isang lugar. Madami lang akong itatanong sa kaniya. Madami akong gustong malaman at alam ko na siya lang ang malalapitan ko.

"Wait, aalis din kasi ako." Pagpigil naman nito sa akin.

"Sino naman kasama mo?" Sasagot na sana siya pero nagsalita akong muli

Unlock this chapterCost: 21 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height