+ Add to Library
+ Add to Library

C26 Poking

"Verjy, nakatitig iyong lalaki sa iyo." bulong sa akin ni Mariah, pinanlakihan ako nito ng mata at ngumuso sa likuran ko.

Nilagok ko muna ang isang shot ng alak bago lumingon sa sinasabi ni Mariah.

Dumapo ang mata ko sa isang lalaking napapaligiran ng mga babae. Nakahilig ito sa bar counter habang hawak ang alak sa kanyang kamay.

He smiled sexily to me. I scan him fully

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 20 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height