+ Add to Library
+ Add to Library

C46 Thing

"Good morning, Dr. Garzon." bati ni lolo Gab sa akin ng magkasalubong kami papunta sa aking opisina.

Mukhang kakatapos niya lang mag linis sa floor na ito. Mabuti pa siya ay may natapos na ngayong araw samantalang ako ay wala pa.

Papasok pa nga lang ako sa aking opisina, sigurado akong maraming naghanap sa aking nga kliyente dahil sinabihan na ako kahapon tungkold sa schedule ko ngayong araw

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 25 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height