The Virgin's Doctor/C48 Allergies
+ Add to Library
The Virgin's Doctor/C48 Allergies
+ Add to Library

C48 Allergies

"Tit anong ginagawa mo rito?"

"Oh ikaw pala yan spermcegg!" nakangiti niyang saad.

"Kilala mo Titiara?" tanong ni manong driver.

"Oo naman! Pamangkin ko yan Mateo." binalingan ako ni manong driver na mateo pala ang pangalan.

"Ganda diba? Pero syempre mas maganda ang tita!" she laughed.

"Tama ako may kahawig ka nga, ito palang si Titiara!" natatawang saad niya.

Nangunot ang noo ko

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 16 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height