Trust me again/C10 Courting
+ Add to Library
Trust me again/C10 Courting
+ Add to Library

C10 Courting

Kapag naaalala ko talaga ang pagpapasalamat sa akin ni Ali ay natutuwa na nalulungkot ako. I'm happy because he's thankful and gratefu. Nalulungkot dahil mukhang ngayon lang niya naranasan ang gano'n. Nobody deserve to be treated like that. Naniniwala ako na regardless of your physical appearance, you deserve to be loved and appreciated.

Katatapos lang ng klase namin at mag-isa na naman ako

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 30 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height