Trust me again/C14 Ruined
+ Add to Library
Trust me again/C14 Ruined
+ Add to Library

C14 Ruined

"Bakit kaya hindi na lang tayo mauna? Kanina pa tayo rito pero hanggang ngayon wala pa rin 'yong hinihintay natin," iritadong sabi ni Kenneth, nasa malayo ang tingin niya ngunit nakakunot ang noo senyales na hindi niya nagugustuhan ang ginagawa namin dito.

Nakita ko pa ang palihim na pag-irap ni Claris dahil sa sinabing iyon ni Kenneth.

"Hindi puwede

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 30 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height