+ Add to Library
+ Add to Library

C11 6th EGO (1.2)

TRIGGER WARNING: Sensitive content ahead. Read at your own risk.

KAZUKI

「FLASHBACK」

“IZUMI, ilang beses ko na bang sinabi sa ‘yo na huwag kang pupunta sa opisina ko?!” inis na kompronta ko kay Aki nang marating na namin ang lobby. May usapan kami na pupunta ako sa kanyang clinic ngunit hindi ko naman inasahang pupunta siya mismo sa opisina ko and the worst, Okuda was there! So to be safe

Unlock this chapterCost: 12 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height