WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C25 SIDE STORY: 3rd EGO (1.2)
+ Add to Library
WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C25 SIDE STORY: 3rd EGO (1.2)
+ Add to Library

C25 SIDE STORY: 3rd EGO (1.2)

CHIHIRO

HANAMICHI Chihiro, twenty-two years old. First time kong ma-in love!

Dahil sa tindig ko at hitsura, maraming natatakot sa akin pero sa kabila nito ay masaya pa rin ako. Pinalaki ako ng aking mga magulang na puno ng pagmamahal. Sila ang naging inspirasyon ko kung bakit hanggang ngayon ay naniniwala ako sa true love. Makaluma na kung pakikinggan

Unlock this chapterCost: 11 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height