WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C29 SIDE STORY: 5th EGO (1.2)
+ Add to Library
WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C29 SIDE STORY: 5th EGO (1.2)
+ Add to Library

C29 SIDE STORY: 5th EGO (1.2)

TRIGGER WARNING: Sensitive content ahead. Read at your own risk.

AKI

“HIROCCHI, alam naming nais mo kaming makasama ng mama mo pero nakalimutan naming sabihin sa ‘yo na balak pala naming bisitahin ang burol ng kapatid mo at doon muna lumagi sa dati nating bahay,” biglang saad ng ama ni Chihiro habang kumakain kami ng almusal

Unlock this chapterCost: 16 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height