WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C32 SIDE STORY: 6th EGO (2.2)
+ Add to Library
WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C32 SIDE STORY: 6th EGO (2.2)
+ Add to Library

C32 SIDE STORY: 6th EGO (2.2)

“Don’t follow me, you idiot!” mariing sita ko sa kanya at napaigtad naman si Chihiro sabay huminto.

“Okay po,” sabi na lang niya at bumalik sa kanyang puwesto at nag-pout pa na animo’y nagtampo pa ito sa pagtataboy ko sa kanya.

Akmang bubuksan ko na sana ang pinto ng clinic ko nang may dumating. Pinanlakihan ako ng mga mata nang makilala ko kung sino iyong pumasok

Unlock this chapterCost: 11 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height