WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C33 SIDE STORY: 7th EGO
+ Add to Library
WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C33 SIDE STORY: 7th EGO
+ Add to Library

C33 SIDE STORY: 7th EGO

AKI

“WHERE the fuck do you think you’re touching?” inis na mura ko kay Jirou nang minasahe nito ang aking likuran matapos siyang pumasok sa opisina ko ng walang paalam.

“I am touching your butt,” pilosopo naman niyang tugon at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa, not minding that I was busy finding some liquid Omega suppressants

Unlock this chapterCost: 22 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height