WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C52 SIDE STORY: 18th EGO (2.2)
+ Add to Library
WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C52 SIDE STORY: 18th EGO (2.2)
+ Add to Library

C52 SIDE STORY: 18th EGO (2.2)

“Chihiro?!” I exclaimed, hindi makapaniwala sa nakikita ko ngayon.

Chihiro who was panting and out of breath tightly but gently wrapped me inside his big, warm arms before warning Jirou. “Layuan mo si Aki-san, Arisawa-san. Hindi ako magdadalawang-isip na kalabanin ka kung sasaktan mo siya!”

Kung kanina ay tila nag-alala nang bahagya si Jirou sa akin

Unlock this chapterCost: 12 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height