WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C54 SIDE STORY: 19th EGO (2.2)
+ Add to Library
WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C54 SIDE STORY: 19th EGO (2.2)
+ Add to Library

C54 SIDE STORY: 19th EGO (2.2)

“You’re a sly person, Arisawa. Your words doesn’t match your actions,” mariin n’yang turan.

“Really?” I raised an eyebrow before grabbing his left arm and forcefully pulled him up.

“Wha—?! Let go of me!” palag ni Aki pero hindi ko siya ininda. Bagkus ay dinala ko siya sa kuwarto kung saan ako nagsasagawa ng ultrasounds ng mga pasyente ko. “Arisawa, bitawan mo ‘ko!” pasigaw n’yang utos

Unlock this chapterCost: 11 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height