WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C55 SIDE STORY: 20th EGO
+ Add to Library
WOUNDED EGO: Omega’s Disguise/C55 SIDE STORY: 20th EGO
+ Add to Library

C55 SIDE STORY: 20th EGO

CHIHIRO

ABALA ako sa pagliligpit ng mga damit nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nakapatong iyon sa mesa at matamlay ko iyong inabot at sinilip kung sino ang kasalukuyang tumatawag.

“Unknown number… Prank call na naman siguro ‘to,” medyo inis kong kausap sa sarili habang hawak ang cellphone sa kaliwa kong kamay at ang kanang kamay ko naman ay may bitbit na T-shirt

Unlock this chapterCost: 23 Bricks
New chapter is coming soon
+ Add to Library

Write a Review

Write a Review
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height