VRAIELLAJJ

Stories: 3

Stories by name

Dominant Series 3 - Ignite (Azael Aadi Legrand)
Dominant Series 3 - Ignite (Azael Aadi Legrand)
WARNING: Mature Content || R18 Please be advised that this story contains mature themes and strong language. "No matter how hard you tried to hide, I still find way to bring you back..." - Azael Amara is the only youngest sister of Azael. Sampung taon ang agwat nilang dalawa kaya naman over protected siya sa kapatid. But Amara run away from home after knowing that her brother Azael love her. They are siblings by blood and everything at hindi matanggap ng utak niya na mahal siya nito nang mas higit pa kaya she choose to stay away. Little did she know, Azael was following her 24/7. N/A: (Not your ordinary incest story) Prepare tissues and arinola sa kakatawa. Its a comedy romance, so expected you will die laughing.
115
Steamy Stories(ph)
Romance(ph)
Dominant Series 1: Abducted (Cuhen Malcogn)
Dominant Series 1: Abducted (Cuhen Malcogn)
WARNING: Mature Content || R18 Please be advised that this story contains abused, and kidnapping. If you're not happy on this kind of plot, please, don't read this. Huwag matigas ang ulo. **** "You can run, but you can never hide." Cuhen Malcogn. He is ruthless. His bleakness gaze can caused someone unnerved. One mistake and you're dead. That's how Cuhen Malcogn rule the world. Hindi siya ang typical na lalaking gugustuhin ng kararamihang babae dahil sa personalidad niyang handang lalapa ng tao. Sabi nga ng iba, para siyang agila. Inaabuso at inaapakan niya ang mahihinang nilalang na nasa ibaba. Pero lahat nagbago nung nakilala niya si Ella at isinumpa siyang mamatay. All Rights Reserved Copyrights © 2018 by VRAIELLAJJ
638
Steamy Stories(ph)
Romance(ph)
Dominant Series 2: Luscious (Hudson Herrence Hayes)
Dominant Series 2: Luscious (Hudson Herrence Hayes)
WARNING: Mature Content || R18 Please be advised that this story contains mature themes and strong language. - "If chasing you still part of the game, then run." - Hudson Doc. Hudson Herrence Hayes is not your typical man of your dreams. Kung mamahalin mo ang isang tulad niya, dapat handa kang sumugal kung hanggang saan mo kaya. Lahat na yata gustong maangkin ang binata. Pero may isang problema, Hudson was naturally born heartless...cold and deadly. He's much consider as human robot. Manhid. But things went south when Abhaya loathed and despised him... All Rights Reserved Copyrights © 2019 by VraielLajj
142
Steamy Stories(ph)
Romance(ph)
- No More -