Filipino |Tagalog Stories

  The Vixen's Man (Filipino)
  The Vixen's Man (Filipino)
  Si Heather Williams ay isang perfect example ng vixen. Si Blake Acosta ay isang super hot na lalake who doesn't believe in commitments. Dahil sa panloloko ng long-time girlfriend, ang hottie na dating one woman man may bagong motto: "No woman is worthy of my loyalty, trust and love." Unang pagkikita pa lang ay may spark na sa pagitan nila. Spark of dislike for each other. pero dahil sa isang pangyayari, they will be in a situation that will change their lives. Can a sinfully hot male tame an uncontrollable but luscious female? Can a vixen change a womanizer's ways? Get ready for a wild and sizzling romance between a sultry vixen and a drop-dead gorgeous but ruthless womanizer.
  196
  Steamy Stories(ph)
  Romance(ph)
  ONE BITE TO ANOTHER
  ONE BITE TO ANOTHER
  She is the strongest vampire in their kingdom. Fate had played with her and a human became her only weakness. If the human dies, her existence will end as well. He wanted to kill himself rather than being fated with a monster and she has to find a solution so that he will never want to end his life. Can she make him fall madly in love with her? Is there fate still be link with each other when they find out the truth in the past that intertwined them together in the first place? Is their love enough to stand the test of enemies and fate itself?
  2
  Romance(ph)
  Love After Death
  Love After Death
  Pagkatapos malaman na patay na siya, ang buong akala ni Trisi ay katapusan niya na rin iyon. Ngunit hindi niya alam ay may naghihintay pa palang isang buhay para sa kanya. Isang buhay kung saan mararanasan niya kung paano maging posible ang lahat ng mga iniisip niyang imposible. Kagaya lamang ng pagmamahal. In her second chance, she was given to love and to be loved. It was all because of Oliver, the man she never thought that she would love even until the end. And when she felt that her heart was beating again, she knew that there was really love after death.
  2
  Fantasy(ph)
  Naked
  Naked
  RATED SPG ! Akala nya ay isa lamang panaginip ang pakikipag niig nya sa isang estranghero noong gabi ng kasal ng bestfriend niyang si Judith, pero nagising syang hubo't hubad katabi si Angelo De Leon. Ang mayabang at antipatikong lalaki na kinaiinisan nya dahil sa pilit nitong pag angkin sa kapirasong lupa na minana pa nya sa kanyang mga magulang. Nilisan nya ang lugar na yun at wala ng balak na muling mag krus ang landas nila ni, ngunit nagbunga ang kapusukan nila ng gabing iyon, at kailangan nyang manirahan kasama si Angelo kahit labag ito sa kanyang kalooban.
  69
  Steamy Stories(ph)