MAGDALENA
MAGDALENA
Magdalena ang isang babae na mabait. Dahil sa ipagkasondo siya nang kasal ng kanyang magulang sa kakilala nilang pamilya. Kilala niya ang lalaki na mapapangasawa niya ay masamang lalaki. Hindi niya pweding tanggihan ang kanyang pamilya at kaya nag disisyonan siyang lumayas nalang at nag pakalayo-layo. Habang sa kanyang pag layo ay may nakilala siyang lalaki at sumama siya dito. Binigay niya ang kanyang pagka babae dahil minahal naman niya ito. Pero nang makuha na ng lalaki ang gusto niya Kay Magdalena ay iniwan niya ito. Walang ma puntahan si Magdalena habang nag lalakad siya ay. Kinausap siya nang isang beading inalok kung gusto niya pomasok mag GRO. Dahil wala siyang ibang ma puntahan hindi siya pweding bumalik saka nila baka mas maging misirable pa ang buhay niya. Hindi rin siya nag contact sa kanyang mga kaibigan dahil ayaw niyang matonton siya ng kanyang pamilya o ng lalaki na mapapangasawa niya. Hindi rin siya pwedi mag apply sa magandang trabaho dahil baka may maka pag report sa kanya kung saan siya. Kaya tinanggap niya ang alok nang bading sa kanya. Sa trabaho niya maki kila ang lalaking bibihag sa puso niya. Pero pilit niya itong iniiwasan ang kanyang narramdaman dito dahil alam niyang walang lalaki ang mag kaka gusto sa babae na marume ang trabaho. Ano ang kanyang gagawin dahil dahil habang iniiwasan niya ito ay siyang lalo nag papa lapit sa kanya dahil hindi siya lolo bayan nang lalaking ito. Kahit I binigay na ni Magdalena ang ok katawan dito.
68
Young Adult
Stolen Innocence
Stolen Innocence
"Daddy, please let me go." Broken Raped Abused Rejected I'm the girl who wears a smile so no one knows she's broken on the inside. I'm the girl who is hurting but no one can see my pain behind the smile on my face. Will anyone ever see that I'm hurt? This is the story of Zahrah.... Warning: Self Harm, Abuse, Rape and Panic Attacks
727
Steamy Stories